ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

A. H Ενοριακή Συντροφιά του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης, με την ευλογία του πνευματικού της, π.Νικηφόρου, δημιούργησε την παρούσα δικτυακή πύλη με σκοπό να εξυπηρετηθούν, όσο γίνεται καλλίτερα, όλοι εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν να συναντήσουν τον π.Νικηφόρο για εξομολόγηση ή συζήτηση, μέσα στον περιορισμένο χρόνο που εκείνος διαθέτει εξ αιτίας των πολλών επισκέψεων που δέχεται καθημερινά.

B. Ως εκ τούτου η Ενοριακή Συντροφιά λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει και προσφέρει προς χρήση τη δικτυακή της πύλη υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων /ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Η Ενοριακή Συντροφιά δεν ευθύνεται για το αποτέλεσμα και την σχέση που θα δημιουργηθεί ανάμεσα στον χρήστη και τη δικτυακή πύλη, με αφορμή τον τρόπο χρήσεως αυτής ή από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

2. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ενοριακής Συντροφιάς, είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης και των στοιχείων που καταγράφει με χρήση των προσωπικών του κωδικών.

3. Η Ενοριακή Συντροφιά, πέρα από τον λόγο για τον οποίο δημιούργησε αυτή τη δικτυακή πύλη, δεν ευθύνεται και δεν κοινοποιεί σε κανέναν τα στοιχεία καταγραφής και τον κωδικό του χρήστη. Υπεύθυνος είναι ο χρήστης αν αποφασίσει, να γνωστοποιήσει τον προσωπικό του κωδικό σε τρίτο πρόσωπο.

4. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ενοριακής Συντροφιάς, οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της και το οποιαδήποτε αποτέλεσμα προέρχεται από την υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση την Ενοριακή Συντροφιά.

5. Η Ενοριακή Συντροφιά μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies (λεπτομέρειες στο διαδίκτυο) και τον έλεγχο διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τονίζεται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο Ενοριακής Συντροφιάς.

6. Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (GDPR): Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας δίνετε την πλήρη συναίνεση σας για την αποθήκευση και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων όπως αυτή περιγράφεται στην σελίδα “ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)“, πατήστε στον σύνδεσμο για να ενημερωθείτε καταλλήλως.

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Τα μέλη της Ενοριακής Συντροφιάς.

Close Menu