ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΑΣ

 

1. Βεβαιωθείτε ότι μετά την καταχώρηση της κράτησης βλέπετε το μήνυμα:

”Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ”

 

2. Πατώντας ξανά στο μενού “Ημερολόγιο” για να ανανεωθεί η σελίδα

δείτε στην ημέρα και στην συγκεκριμένη ώρα της κράτησης ότι έχει αλλάξει

χρώμα και δεν είναι δυνατόν να επιλεχθεί (πχ. ώρα 20:45)

Close Menu