7:00 πμ ΠΡΟΣΕΥΧΗ-ΥΜΝΟΙ
8:00 πμ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
9:00 πμ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
10:00 πμ ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
11:00 πμ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
12:00 μμ ΜΕ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΤΑ ΦΤΕΡΑ
1:00 μμ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2:00 μμ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
3:00 μμ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ
4:00 μμ ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
5:00 μμ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
6:00 μμ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ
7:00 μμ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ(ΖΩΝ.ΜΕΤΑΔ)
8:00 μμ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
9:00 μμ ΟΜΙΛΙΑ «Π.Δ.ΕΞΟΔΟΣ»
10:00 μμ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
11:00 μμ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
12:00 πμ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1:00 πμ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2:00 πμ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
3:00 πμ ΟΜΙΛΙΑ «Π.Δ.ΕΞΟΔΟΣ» (Ε)
4:00 πμ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
5:00 πμ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
6:00 πμ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ