ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΑΣ

 

1. Βεβαιωθείτε ότι κατά την αποστολή της κράτησης βλέπετε το μήνυμα

»ΑΙΤΗΜΑ ΕΣΤΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΩΣ»  

 

2. Πατώντας ξανά στο μενού «Ημερολόγιο» για να ανανεωθεί η σελίδα

δείτε στην ημέρα και στην συγκεκριμένη ώρα της κράτησης ότι έχει αλλάξει

χρώμα και δεν είναι δυνατόν να επιλεχθεί (πχ. ώρα 20:45)